TRỤ CỨU HỎA CHỐNG MẤT NẮP

Technical Data

Product Code
FHDC
Mã Hàng
Design Standard
TCVN 5739-1993
TCVN 6379-1998
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Pressure Rating
PN10/PN16
Áp Suất Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Nhiệt Độ Làm Việc
Flow Media
Water Work
Môi Trường Làm Việc

Reviews TRỤ CỨU HỎA CHỐNG MẤT NẮP

Hot News

Copyright © 2017 SHIN YI VALVES CORP . 3600745497 supplied by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province.
Design by Shin Yi Valves Corp & Monster Design