FLANGE SOCKET

Technical Data

Các phụ kiện khi kiểm tra áp lực được giữ dưới áp lực trong 10 giây vẫn đảm bảo không bị rò rỉ hoặc có hiện tượng đổ mồ hôi

* Tiêu chuẩn mặt bích liên kết bằng Bulong.
* Sản phẩm được đúng bằng Gang Cầu FCD 450
* Thiết kế dựa theo tiêu chuẩn: ISO 2531

Đọc thêm

Reviews FLANGE SOCKET

Copyright © 2017 SHIN YI VALVES CORP . 3600745497 supplied by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province.
Design by Shin Yi Valves Corp & Monster Design