FM/UL GROOVED GATE VALVE

Technical Data

Product Code
FRHG
Mã Hàng
Design Standard
FM UL BSI
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Pressure Rating
ANSI 125-LB WB-175PSI
Áp Suất Làm Việc
Working Temp
-10 ~ 80 ºC
Nhiệt Độ Làm Việc
Flow Media
Water Work
Môi Trường Làm Việc

Reviews FM/UL GROOVED GATE VALVE

Copyright © 2017 SHIN YI VALVES CORP . 3600745497 supplied by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province.
Design by Shin Yi Valves Corp & Monster Design